SPRINGTIJ TRAININGEN

Aikido en Agressie Trainingen

Trainer Paul Köster tijdens één van de workshops van Springtij trainingen

Springtij Trainingen

Springtij Trainingen verzorgt workshops en trainingen op basis van Aikido. Bij deze Japanse krijgskunst staat het overwinnen van belemmeringen ontstaan uit agressie en spanningen centraal. Doel is het neutraliseren van de aanvaller, dit is iets anders dan uitschakelen. Aikido biedt een acceptabele oplossing voor beiden.
Aikido staat voor de weg (Do) van innerlijke kracht (Ki) in harmonie (Ai). Dit is het uitgangspunt van Aikido, bewustzijn en erkenning van je eigen kracht en die van de ander. Aikido is gericht op het gebruikmaken van en omgaan met elkaars krachten, zowel de positieve als de negatieve.

De trainingen kunnen worden verdeeld in:
1 Aikido workshops
2 Aikido en omgaan met agressie

De inhoud van de trainingen is gevarieerd, maar gaat altijd uit van principes die aan aikido ten grondslag liggen. Dit betreft fysieke en mentale aspecten als: centreren en ruimte creëren, verbinding zoeken en behouden, flexibiliteit en standvastigheid. Aikido is kracht in zachtheid, is communicatie, is energie!

Aikido versterkt je zelfvertrouwen. Dit wordt bereikt door bewegen vanuit het lichaamscentrum (=centreren), het fysieke zwaartepunt dat enkele centimeters onder de navel ligt. Dit versterkt je zelfvertrouwen en wordt bereikt wanneer:
je gedachten de baas blijven over je emoties,
je ademhaling onder controle blijft,
je houding correct en gecentreerd is zodat je niet uit balans wordt gebracht.
Bij Springtij Trainingen wordt hier veel aandacht aan geschonken.

Trainer Paul Köster tijdens één van de workshops van Springtij trainingen

De trainer

Alle trainingen worden verzorgd door Paul Köster, 5e dan.

Logo van Aikido Centrum Haarlem Hij is rijkserkend leraar en oprichter van Aikido Centrum Haarlem. Dankzij zijn jarenlange ervaring bij de reclassering heeft hij ruime praktijkervaring in communicatie door het werken met weerstand en lastige personen. Paul beoefent ook Tai chi en Pushing Hands.

Klik hier om (terug) naar boven te gaan. NAAR BOVEN

Aikido workshops

In verband met de activiteiten raden we aan om deel te nemen in een t-shirt, (jogging-)broek en op blote voeten.

Aikido workshops zijn een kennismaking met deze niet agressieve, niet competitieve krijgskunst. De inhoud varieert van een ontspannen en sportieve manier van met elkaar in contact zijn tot meer verdieping gevende trainingen. De workshops zijn geschikt voor vriendengroepen, bedrijfsuitjes, als energizer of ter versterking van elementen die bij teambuilding en managementtrainingen aan bod komen.

Bedrijfstraining / teambuilding

De workshops kunnen ook een onderdeel zijn van bedrijfstrainingen en een middel om de communicatie binnen teams te verbeteren (teambuilding) of veranderingsprocessen te versterken.
Het kan leiderschapskwaliteiten (managementtrainingen) vergroten, weerstand voelbaar maken en handvatten bieden om het onderlinge contact te verdiepen.

Aikido is communicatie, is energie!

Wat houdt de workshop in ?

In de workshop versterk je eerst contact met jezelf, vervolgens maak je middels partneroefeningen voelbaar hoezeer (fysiek) contact met anderen jouw functioneren beïnvloedt. Je ontdekt hoe krachtig je bent wanneer je vanuit ontspanning en een positieve grondhouding te werk gaat, hoe eenvoudig het kan zijn om weerstand te doen wegsmelten.
Vervolgens beoefen je een aantal aikido technieken.

De inhoud van de workshop wordt naar wens samengesteld, waarbij de volgende onderdelen op het programma kunnen staan:

Warming up
Eigen lichaam verkennen en versterken middels losmaak-, balans-, adem-, en energieoefeningen (chi kung).
De gedachte hierachter is dat je beter in staat zult zijn om met anderen contact te maken indien je in contact blijft met jezelf. Aarden noemen we dat.

Contactoefeningen
Bewustwording van interactie tussen de partners. Je zult ervaren dat je meer invloed hebt op de ander dan je zou denken. Hierbij komen zowel fysieke als mentale oefeningen aan bod waarbij aikidoprincipes verbonden worden met het leven van alledag. Immers aikido is als het leven zelf.

Aikidotechnieken
Het oefenen van enkele aikidotechnieken waarbij je zult ervaren dat acceptatie effectief is bij weerstand, dat zachtheid leidt tot onverwachte oplossingen.

Mogelijke thema's

Hoe kun je ontvankelijk én gecentreerd blijven terwijl de ander je uit je tent lokt/uit balans brengt. Ofwel, in hoeverre laat ik mij door eisen en verwachtingen van anderen leiden en hoe kan ik bij mezelf blijven.

Hoe kan je blijven samenwerken, terwijl de ander de strijd aangaat: vluchten, vechten of verbinden?

Denken in oplossingen in plaats van in problemen en ervaar de fysieke uitwerking hiervan: je bent krachtiger dan je denkt!

Leiden en geleid worden: weerstand is informatie.

De kwaliteit van het contact bepaalt de uitkomst van de interactie. Je zult ervaren welke vrijheid je hebt binnen een schijnbaar onvrije situatie.

Groepsgrootte, locatie en duur

In verband met de activiteiten raden we aan om deel te nemen in een t-shirt, (jogging-)broek en op blote voeten. De workshops zijn bedoeld voor groepen van 8 tot 30 personen en duren doorgaans maximaal twee uur.
Ze kunnen op iedere locatie, eventueel buiten, plaatsvinden. Een mat is niet noodzakelijk, wel voldoende ruimte om te kunnen bewegen.
Het zijn licht sportieve ontmoetingen waarbij fysieke beperkingen nauwelijks een probleem vormen.

Nieuwsgierig ?

Nieuwsgierig geworden naar Springtij Trainingen?

Vul het contactformulier in of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier om (terug) naar boven te gaan. NAAR BOVEN

Training: Aikido en omgaan met agressie

Beheersing van agressie begint bij het beheersen van jezelf

U kunt allemaal wel eens te maken krijgen met lastige, agressieve klanten. Vervelend, omdat deze situaties uit de hand kunnen lopen, met alle gevolgen van dien.
Het uitgangspunt van de training "Aikido en omgaan met agressie" bij Springtij Trainingen is dat beheersing van agressie begint bij het beheersen van jezelf: je gedachten en emoties. Aikido is olie op de golven in plaats van olie op het vuur.

Onze bedrijfstraining

Onze bedrijfstraining heeft als doel werknemers beter te leren omgaan met lastige, agressieve klanten. Zij worden zich bewust van hun eigen primaire reacties en leren diverse vormen van agressie te onderscheiden, verbale en non-verbale strategieën te hanteren en fysieke spanningen te reguleren.
Wij leren u géén verdedigingstechnieken, immers, het is een illusie te denken dat u die binnen een relatief korte agressietraining kunt hanteren.
Liever leren wij u praktische vaardigheden op basis van aikido principes waarmee u uzelf beter onder controle kunt houden. U vergroot hiermee uw oplossingsmogelijkheden en daarmee de kans om escalatie te voorkomen.

Wij werken met een professionele acteur om de vaardigheden in praktijk te brengen.

Doelen

Na de training zullen de deelnemers beter in staat zijn om:
Diverse vormen van agressie te onderscheiden.
Eigen gedachten beter aan te aansturen en emoties als angst en boosheid onder controle te houden.
Gedrag direct te beïnvloeden onder handhaving van de maximale veiligheid.
Grenzen te stellen en het gesprek tijdig af te ronden.
Te weten wat strafrechtelijk wel en niet mogelijk/toegestaan is.

Programma

Het programma (op maat) bestaat uit:
Theorievorming rondom agressie.
Vaardigheden intern (oefeningen op het gebied van stresshantering).
Vaardigheden gespreksvoering met agressor (verbaal en non-verbaal middels rollenspelen).
Bewustwording van de onderlinge samenwerking.

Groepsgrootte en duur

Deze training is bedoeld voor groepen van minimaal 6 en maximaal 12 personen. De training duurt doorgaans 2 dagdelen.

Accommodatie

De keuze van de locatie wordt in onderling overleg gemaakt. De ruimte is in elk geval ruim en licht en bij voorkeur niet op de werkplek.

Klik hier om (terug) naar boven te gaan. NAAR BOVEN

Reeds verzorgde trainingen

Springtij Trainingen heeft trainingen verzorgd voor:

Reclassering Nederland   Sodalis   Stadsdeel Westerpark, Amsterdam   Stichting Welzijn Westerpark, Amsterdam   Rijkswaterstaat   Deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam   Bureau GRIP, Schijndel   Ergo Control   Paswerk   UWV   Van Harte & Lingsma, management Trainingen   Les Petits, kinderopvang   Theater THOT

Andere activiteiten

De film "Spreken met een zwarte band" (zie hieronder) is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met de politie Kennemerland met als doel de communicatie tussen politie en jongeren te verbeteren.
De film toont hoe aikido principes in een confrontatie tussen politie en jongeren succesvol worden toegepast. Aikido is geweldloze communicatie.

Een demo van Paul Köster als aikidoleraar bij Aikido Centrum Haarlem.

Klik hier om (terug) naar boven te gaan. NAAR BOVEN

Neem contact met ons op

Graag beantwoorden wij uw vragen en maken we een vrijblijvende afspraak met u.

Springtij Trainingen
Haarlem
Contactpersoon
Paul Köster

Email:
info@springtij-trainingen.nl

Tel: (06) 242 131 75

Velden met een * zijn verplicht.


Klik hier om (terug) naar boven te gaan. NAAR BOVEN